NGUYỄN, H. T. Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng quên. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 37, p. 3-18, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2019.37.1. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/94. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.