NGUYỄN, Đức H. Đái tháo đường & nhiễm khuẩn huyết. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 61, p. 27-39, 2023. DOI: 10.47122/VJDE.2023.61.3. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/976. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.