NGUYỄN, T. N. Quản lý lâu dài bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 61, p. 40-52, 2023. DOI: 10.47122/VJDE.2023.61.4. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/977. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.