Võ, Thị Hà Hoa, và Thị Khánh Linh Nguyễn. 2024. “Chăm sóc tâm Lý Xã hội Cho bệnh nhân đái tháo đường”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71 (Tháng Sáu):1-12. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.1.