Vũ, Văn Nguyên. 2024. “Đánh Giá thực trạng kiểm soát đường huyết Và một số yếu tố Nguy Cơ Tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại Trú tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Hải Dương năm 2022”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71 (Tháng Sáu):47-52. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.6.