Trần, Hữu Thanh Tùng, Bùi Bảo Hoàng, Thừa Nguyên Trần, và Thị Thuỳ Dung Phan. 2024. “Nghiên cứu tình trạng thiếu Vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Và mối Liên Quan giữa thiếu Vitamin D với Chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo Phì Và tăng huyết áp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71 (Tháng Sáu):98-105. https://doi.org/10.47122/VJDE.2024.71.13.