Đoàn, Văn Chung, Anh Tiến Hoàng, và Anh Bình Hồ. 2021. “Nghiên cứu mối Liên Quan của nồng độ BNP huyết Thanh Và Hs-CTnI với biến cố tái nhập viện Sau Can thiệp động mạch vành”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 43 (Tháng Giêng):62-72. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.9.