Đỗ, Trung Quân. 2021. “Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13 (Tháng Hai):16-20. https://vjde.vn/journal/article/view/151.