Nguyễn, Ngọc Thiệu, Thị Hồng Liên Tô, và Hải Thủy Nguyễn. 2021. “Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 Có bệnh Lý đi kèm”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13 (Tháng Hai):27-34. https://vjde.vn/journal/article/view/154.