Đỗ, Trung Quân. 2021. “Các yếu tố Nguy Cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường.”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13 (Tháng Hai):83-87. https://vjde.vn/journal/article/view/163.