Huong, Nguyen Thi Thu. 2023. “Nghiên cứu Derive: Hiệu Quả Và tính an toàn của Dapagliflozin Trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 kèm tổn thương thận ở mức Trung bình (CKD 3a) ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 32 (Tháng Ba):66-74. https://vjde.vn/journal/article/view/178.