Nguyễn, Văn Lực, Thị Bích Đào Nguyễn, và Kim Trang Trần. 2021. “Tổn thương Cơ Quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 Có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42 (Tháng Ba):5-10. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.1.