Thạch, Thị Phola, Hữu Hên Phan, và Thị Kim Châu Đoàn. 2021. “Mức độ tổn thương Và kết Quả điều trị loét bàn chân Theo phân độ Pedis, Texas ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa Khoa thành phố Cần Thơ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42 (Tháng Ba):11-18. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.2.