Nguyễn, Thành Lộc, Bửu Lộc Dương, và Ánh Nguyệt Lê. 2021. “Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42 (Tháng Ba):19-25. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.3.