Phạm, Thị Cà, Thanh Lâm Nguyễn, và Văn Lam Trần. 2021. “Quản lý, điều trị ngoại Trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm Y Tế thị Xã Long Mỹ - Hậu Giang”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42 (Tháng Ba):26-34. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.4.