Lê, Gia Hoàng, và Anh Bình Hồ. 2021. “Đánh Giá yếu tố Nguy Cơ Theo Thang điểm CHA2DS2-VASc Trên bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 44 (Tháng Tư):71-81. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.10.