Thạch, Thị Phola. 2021. “Tỷ lệ đạt mục Tiêu kiểm soát đường huyết Trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Phòng khám nội tiết Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 45 (Tháng Tư):24-31. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.4.