Lê, Gia Hoàng, Anh Bình Hồ, và Thừa Nguyên Trần. 2021. “Đánh Giá mối tương Quan của các yếu tố Nguy Cơ Tim mạch với Thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 45 (Tháng Tư):54-62. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.8.