Nguyễn, Hữu Dũng, Thị Cẩm Luyến Nguyễn, và Lê Thái Bão Huỳnh. 2021. “Nghiên cứu tình trạng Dinh dưỡng Trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 46 (Tháng Năm):191-97. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.21.