Nguyễn, Thị Mỹ Lý. 2021. “Nghiên cứu kết Quả sử dụng liệu pháp Insulin nền Trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 46 (Tháng Năm):218-25. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.46.24.