Vũ, Thùy Thanh, Trung Quân Đỗ, và Thị Thu Nguyễn. 2022. “Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 49 (Tháng Hai):83-89. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.11.