Nguyễn, Ngọc Huân, Ngọc Lương Trần, và Duy Hồng Sơn Phùng. 2022. “Kết Quả sớm phẫu thuật cường cận giáp Nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Giai đoạn 2016-2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):55-61. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.6.