Phạm Bá Tuân, Ngọc Lương Trần, Hoàng Hiệp Phan, Văn Trực Đinh, và Nguyễn Ngọc Huân. 2022. “Kết Quả phẫu thuật Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):91-98. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.12.