Phạm Thúy Hường, và Tuấn Phương Phạm. 2022. “Khảo sát một số chỉ số dẫn truyền thần Kinh Chi dưới ở 126 bệnh nhân đái tháo đường típ 2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):194-200. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.23.