Lê, Thị Uyển, Thu Thủy Lê, Phương Chi Nguyễn, và Thị Song Hà Nguyễn. 2022. “Đánh Giá hiệu Quả của Can thiệp đào tạo Cho người bệnh đái tháo đường típ 2 sử dụng Insulin tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):215-22. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.26.