Võ, Tuấn Khoa, và Thy Khuê Nguyễn. 2022. “Khởi trị Insulin ở người bệnh đái tháo đường típ 2: Mô Tả các Quan điểm Và xác định các rào cản Trong số các bác Sĩ tại Việt Nam”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50 (Tháng Tám):234-40. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.29.