Nguyễn, Văn Minh, Quốc Toản Phạm, và Trung Vinh Hoàng. 2020. “Biến đổi nồng độ Glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não Giai đoạn cấp tính trước Và Sau điều trị tại bệnh viện”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 38 (Tháng Mười):24-29. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.4.