Nguyễn, Văn Minh, Quốc Toản Phạm, và Trung Vinh Hoàng. 2020. “Nồng độ Glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện Và mối Liên Quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não Giai đoạn cấp tính”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 39 (Tháng Mười-Một):34-40. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.5.