Phan, Hoàng Hiệp, và Ngọc Lương và cs Trần. 2020. “Đánh Giá hiệu Quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 39 (Tháng Mười-Một):80-86. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.11.