Nguyễn, Hải Thủy. 2021. “Tăng Triglyceride Và bệnh Tim mạch Do Xơ vữa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41 (Tháng Giêng):7-17. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.1.