Phạm, Thúy Hường, Tuấn Phương Phạm, Thị Phi Nga Nguyễn, và Đình Tùng Đỗ. 2021. “Kết Quả khảo sát một số chỉ số áp lực Gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41 (Tháng Giêng):31-35. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.4.