Đỗ, Thị Yến, Thị Luận Đào, Thị Quỳnh Nguyễn, và Thị Loan La. 2023. “Ung Thư biểu Mô tuyến giáp thể Nhú Và thể Nang xuất hiện đồng thời: Báo cáo Ca bệnh hiếm gặp Và hồi cứu Y văn”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 52 (Tháng Hai):62-66. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.9.