Thái, Hồng Quang. 2023. “Xu hướng mới Trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55 (Tháng Ba). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.1.