Hoàng , Thị Thanh Nga, và Trung Quân Đỗ. 2023. “Khảo sát độ giãn mạch Qua Trung Gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh Tay Trên bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 tại bệnh viện đa Khoa tỉnh Bắc Ninh”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55 (Tháng Ba). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.8.