Thái, Thục Hạnh, và Nguyễn Khoa Diệu Vân. 2023. “Khảo sát thực trạng sử dụng Insulin Và một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 điều trị ngoại Trú tại bệnh viện Bạch Mai”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55 (Tháng Ba). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.9.