Trần, Thị Ngọc Điệp, và Trung Quân Đỗ. 2023. “Ung Thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow Có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55 (Tháng Ba). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.12.