Nguyễn, Hải Thủy. 2021. “Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng Quên”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 37 (Tháng Giêng):3-18. https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.1.