Nguyễn, Đức Hoàng. 2023. “Đái tháo đường & Nhiễm khuẩn huyết”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 61 (Tháng Bảy):27-39. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.3.