Nguyễn, Thế Thành. 2023. “Đối chiếu Viêm giáp Trên Siêu âm Và những biểu hiện cận lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 61 (Tháng Bảy):92-97. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.9.