Võ, T. H. H. và Nguyễn, T. K. L. (2024) “Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân đái tháo đường”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), tr 1-12. doi: 10.47122/VJDE.2024.71.1.