Vũ, V. N. (2024) “Đánh giá thực trạng kiểm soát đường huyết và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2022”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (71), tr 47-52. doi: 10.47122/VJDE.2024.71.6.