Đoàn, V. C., Hoàng, A. T. và Hồ, A. B. (2021) “Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), tr 62-72. doi: 10.47122/vjde.2020.43.9.