Đỗ, T. Q. (2021) “Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), tr 16-20. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/151 (Truy cập: 22Tháng Sáu2024).