Nguyễn, T. T. N., Hoàng, T. V. và Nguyễn, T. B. Đào (2021) “Biến đổi tình trạng kháng insulin, giai đoạn tổn thương thận trước và sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), tr 47-51. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/157 (Truy cập: 22Tháng Chín2023).