Nguyễn, V. L., Nguyễn, T. B. Đào và Trần, K. T. (2021) “Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 5-10. doi: 10.47122/vjde.2020.42.1.