Nguyễn, T. L., Dương, B. L. và Lê, Ánh N. (2021) “Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 19-25. doi: 10.47122/vjde.2020.42.3.