Phạm, T. C., Nguyễn, T. L. và Trần, V. L. (2021) “Quản lý, điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ - Hậu Giang”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 26-34. doi: 10.47122/vjde.2020.42.4.