Huỳnh, L. T. B., Nguyễn, S. H., Lê, V. T., Đinh, V. H., Hoàng, Q. H., Bùi, T. T., Hoàng, T. T. . . . . . và Tà, Y. Đông (2021) “Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú ”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 51-58. doi: 10.47122/vjde.2020.42.7.