Vũ, C. M. và Đỗ, T. Q. (2021) “Khảo sát nồng độ testosterone huyết tương ở nam trên 50 tuổi có giảm mật độ xương và loãng xương tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 59-65. doi: 10.47122/vjde.2020.42.8.