Phan, H. D., Hoàng, V. M., Đoàn, T. V., Nguyễn, Q. C., Hồ, K. H., Nguyễn, T. H., Phạm, X. T. và Nguyễn, Đức T. (2021) “Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018”, Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), tr 72-79. doi: 10.47122/vjde.2020.42.10.